Receptia constructiei

Intocmirea si urmarirea procesului de receptie a constructiei de la anuntul de finalizare a lucrarilor pana la eliberarea certificatului de edificare

Acte necesare pentru realizarea receptiei constructiei:

 1. ANUNT DE FINALIZARE A LUCRARII
 2. DECLARATIE PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR
 3. DEVIZ GENERAL DE LUCRARI – IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SAU Adresa oficiala din partea firmei cu valoarea finala a lucrarilor cuprinsa in contabilitate – in cazul firmelor
 4. ANUNTUL DE FINALIZARE A LUCRARII LA ISC
 5. CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA ISC
 6. ADEVERINTA ELIBERATA DE I.S.C. PRIN CARE SE CONFIRMA PLATILE EFECTUATE
 7. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE INSOTITA DE DOCUMENTATIA VIZATA SPRE NESCHIMBARE – ORIGINAL
 8. ANUNTUL DE INCEPERE A LUCRARII
 9. PROCES – VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN 2 EX.
 10. REFERATUL PROIECTANTULUI
 11. REFERATUL DIRIGINTELUI
 12. CERTIFICAT ENERGETIC
 13. DOVADA TRANSPORTULUI MATERIALULUI REZULTAT DIN CONSTRUCTII LA RAMPE AMENAJATE ( FACTURA SI CHITANTA)
 14. DOVADA BRANSARII CONSTRUCTIEI LA UTILITATI :

ELECTRICA: PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA ELECTRICA si AVIZ DE RACORDARE

APA CANAL: CONTRACT SAU PROCES VB. DE RECEPTIE SI AVIZ DE RACORDARE

GAZ: CONTRACT SAU PROCES VERBAL DE RECEPTIE SI AVIZ DE RACORDARE

 1. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI, INTOCMIT DE O PERSOANA AUTORIZATA ancpi -   TOPOGRAF: - PLANUL DE AMPLASAMENT SA FIE CONF. PLANULUI DE SITUATIE VIZAT
 2. COPIE DUPA BULETINE sau CUI PT. FIRME INSOTIT DE COPIE BULETIN – ADMINISTRATOR
 3. POZE FATADE, POZE CU PARCARILE INCLUSIV MASINI PE PARCARI , POZE PUNCT GOSPODARESC : DATATE SI SEMNATE DE BENEFICIAR SI ARHITECT
 4. EXTRAS CF – NU MAI VECHI DE 3 LUNI IN ORIGINAL ( SCOS DE LA CF) SAU 1 LUNA SCOS ONLINE
 5. DECIZIE DE NUMIRE A COMISIEI DE RECEPTIE
 6. SOLICITAREA PARTICIPARII IN COMISIA DE RECEPTIE A URMATORILOR FACTORI: PRIMARIE; ISC; ISU ,PROIECTANTI SI SPECIALISTI
 7. DECIZIA DE IMPUNERE DE LA TAXE SI IMPOZITE

Acte necesare eliberarii deciziei de impunere:

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului
 • Autorizaţia de construire
 • Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare
 • Certificat de performanţă energetică
 • Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare
 • Buletin/Carte de identitate proprietari
 • Dosar plic
  1. DOVADA ACHITARII REGULARIZARII TAXEI DE AUTORIZARE

Mihai – 0746 352 216
dirigentie.rte@gmail.com 
facebook: dirigentie.rte

Lucian – 0747 300 428
dirigentie.rte@gmail.com 
facebook: dirigentie.rte